آکورد آهنگ نگاه پنجره

شادمهر عقیلی
تأیید لامینور
ریتم پیشنهادی 4/4
گام اصلی: Cm

تغییر گام

ویژه کاربران اکانت پایه لامینور

قابلیت ساده سازی با کاپو برای کاربران اکانت پایه می باشد. با پرداخت ماهانه 7200 تومان از این قابلیت استفاده کنید!

دریافت اشتراک اکانت پایه
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Cm  Cm   Ab  Cm
*آسمون ت*وی نگاه* پنجره *جون می گیره
Ab     Bb    Cm
*وقتی شب *توی چشم*ام
Cm   Bb    
بوی بار*ون میگ*یره
Cm    Cm      Ab  Cm
*دل غنچ*ه ها رو نشک*ن که تن *سبز بهار
Ab       Bb  Cm
* وقتی غ*صه دار میشه*
G      G      
* رنگ زمست*ون میگیره
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Bb    Ab        Bb  Cm
*میدونی *که بی تو سخت*ه زندگی *اما نگات
Cm   Ab    Bb   Ab    Bb
*جون سپرد*ن دل م*نو چه آس*ون میگ*یره
Bb      Ab        Bb Cm
*این اتا*ق سوت و کور *که رنگ و بوی*ی نداره
Bb Ab    Ab      Eb   Ab  Bb
*  با حضور* مهربون*ت سر و سام*ون میگیر*ه*
Ab       Eb   Bb  Cm
*خاطرات* بچگیم* با اسم تو ش*روع میشه
Cm Cm  Bb   Ab Eb   Bb   Ab
* همه ی ش*عرای دنی*ا  *با تو پای*ون میگ*یره*
Cm  Cm   Ab  Cm
*آسمون ت*وی نگاه* پنجره *جون می گیره
Ab     Bb    Cm
*وقتی شب *توی چشم*ام
Cm   Bb    
بوی بار*ون میگ*یره
Cm    Cm      Ab  Cm
*دل غنچ*ه ها رو نشک*ن که تن *سبز بهار
Ab       Bb  Cm
* وقتی غ*صه دار میشه*
G      G      
* رنگ زمست*ون میگیره
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Ab  Bb  Bb  Cm
Ab  Bb  Em  Ab
Cm  Bb
Bb    Ab        Bb  Cm
*میدونی *که بی تو سخت*ه زندگی *اما نگات
Cm   Ab    Bb   Ab    Bb
*جون سپرد*ن دل م*نو چه آس*ون میگ*یره
Bb      Ab        Bb Cm
*این اتا*ق سوت و کور *که رنگ و بوی*ی نداره
Bb Ab    Ab      Eb   Ab  Bb
*  با حضور* مهربون*ت سر و سام*ون میگیر*ه*
Ab       Eb   Bb  Cm
*خاطرات* بچگیم* با اسم تو ش*روع میشه
Cm Cm  Bb   Ab Eb   Bb   Ab
* همه ی ش*عرای دنی*ا  *با تو پای*ون میگ*یره*
ارسال شده توسط anahid Music

دیدگاه ها(0 دیدگاه)

ورود و ثبت نظر
ثبت نظر تنها برای کاربران عضو امکان پذیر است

دیدگاهی برای این آکورد موجود نیست. اولین نفری باشید که نظر خود را در رابطه با این ترانه بیان میکند!

1x 2x 3x 4x 5x

دسترسی‌ها