اجرای ریتم گیتار آهنگ گل رز از میثم ابراهیمی (ریتم 2/4)