اجرای ریتم گیتار آهنگ خودخواه از محسن یگانه (ریتم 2/4)