اجرای ریتم گیتار آهنگ ردپا از فرزاد فرزین (ریتم 2/4)