اجرای ریتم گیتار آهنگ اگه یه روز بری سفر از فرامرز اصلانی (ریتم 4/4)