اجرای ریتم گیتار آهنگ قاب عکس خالی از سیروان خسروی (ریتم 2/4)