اجرای ریتم گیتار آهنگ الکی از سیاوش قمیشی (ریتم 4/4)