اجرای ریتم گیتار آهنگ بی قرار از امین حبیبی (ریتم 4/4)