اجرای ریتم گیتار آهنگ یه جوری میرم از سارن (ریتم 4/4)