اجرای ریتم گیتار آهنگ راز از حمید هیراد (ریتم 4/4)