اجرای ریتم گیتار آهنگ دل نکن از بهنام بانی (ریتم 2/4)