اجرای ریتم گیتار آهنگ حواسم نیست از بابک مافی (ریتم 2/4)