اجرای ریتم گیتار آهنگ غرق گریه ام از اشوان (ریتم 4/4)