اجرای ریتم گیتار آهنگ دیوونه حالی از احسان خواجه امیری (ریتم 4/4)