تمرین های تکنیکی ساده برای دست چپ - بخش سوم

این دوره از سری دوره های تمرینی گیتار است که برای بالابردن مهارت های تکنیکی در اختیار شما قرارگرفته است. در این سری دوره ها تمرکز اصلی رو تکنیک و بالابردن قدرت کنترل انگشتان دست راست و چپ است.
این دوره تمرین گام لامینور یک اکتاوی را با رویکرد تمرینات تکنیکی بررسی می کند. گام به بخش های مختلفی شکسته می شود و مدرس با ریتم های مختلف و واریاسیون ها ریتمی آن را اجرا می کند.
در بخشی از این ویدیو تکنیکی شیفت که در درس های قبلی نیز بررسی کردیم وارد می شود و بخشی از تمرین با استفاده از شیفت کردن انگشتان انجام خواهد شد.
اگر از علاقه مندان به گیتار هستید که می خواهید دستان قوی تری داشته باشید پیشنهاد می کنیم که دیدن این دوره رو از دست ندهید