آموزش آهنگ کشتی با گیتار

این آموزش با تنظیم ساده از اجرای کشتی به شما کمک می کند تا سریع و کاربردی نحوه اجرای این ترانه را یاد بگیرید.