آکوردهای ساده گیتار

آکوردهای ساده این بخش از سایت به شکلی تنظیم شده است که هنرجویان قادر باشند با حداقل مهارت، قادر به نواختن ترانه های محبوب خود باشند. دقت کنید برای اجرای این ترانه ها حتما از گزینه ساده سازی با کاپو استفاده کنید

فیلتر آکوردها بر اساس ریتم