اجرای ریتم گیتار آهنگ تولد از ناصر زینعلی (ریتم 4/4)