اجرای ریتم گیتار آهنگ لیلی و مجنون از شهرام شکوهی (ریتم 4/4)