اجرای ریتم گیتار آهنگ اصلا بیخیال از دانیال هندیانی (ریتم 2/4)