تصویر گروه پالت

آکوردهای گیتار از گروه پالت

Palet Band

تعداد ترانه ها: 9
تعداد فالوور: 20 نفر