تصویر گروه پالت

آکوردهای گیتار از گروه پالت

Palet Band

تعداد ترانه ها: 6
تعداد فالوور: 8 نفر