تصویر گروه پالت

آکوردهای گیتار از گروه پالت

Palet Band

تعداد ترانه ها: 10
تعداد فالوور: 27 نفر