تصویر طاهر قریشی

آکوردهای گیتار از طاهر قریشی

Taher Ghoreishi

تعداد ترانه ها: 2
تعداد فالوور: 4 نفر